Frank-Juriën Dam


Algemeen Bestuurslid

Frank-Juriën Dam heeft landschapsarchitectuur gestudeerd aan de universiteit van Wageningen, waar hij zich bezig hield met onder andere klimaatadaptatie, ecologie, watersystemen en de historie van het landschap. Tegelijkertijd heeft zijn studententijd hem hier gevoed met kennis over hoe we om gaan met de wereld en welke rol voedsel en landbouw hier in hebben. Dit alles heeft hem overtuigd om veganist te worden, lid te worden van de Partij voor de Dieren en zich in te zetten voor de toekomst van onze wereld en al haar bewoners.

Inmiddels is Frank-Juriën sinds een paar jaar actief bij onze zeer gezellige én uiterst creatieve werkgroep Utrecht waar ze werken aan de zichtbaarheid van de partij in Utrecht. Daarnaast zet hij zich in voor Extinction Rebellion en andere milieubewegingen om ook via die wegen bij te dragen aan de systeemverandering die de wereld zo hard nodig heeft.

In zijn vrije tijd was hij voorheen veel op het water te vinden, zoals tijdens zeilkampen met jongeren of het racen met skûtsjes. Tegenwoordig verdeelt hij zijn aandacht vooral tussen politiek en activisme en zijn dochtertje van net één. Frank-Juriën woont in Tuinwijk en werkt als landschapsarchitect bij een klein ontwerpbureau op fietsafstand.

Frank-Juriën is sinds 2020 lid van het algemeen bestuur in het waterschap, samen met Anjo en René. Samen met Willem neemt hij deel aan de commissievergaderingen van SKK (Systeem, Kwaliteit en Keten).

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws