Onze waterschapsbestuurders

     

Willem van der Steeg - Fractievoorzitter
Willem van der Steeg is al sinds 2005 in verschillende hoedanigheden actief voor de Partij voor de Dieren. Na eerst een tijdlang communicatie te hebben verzorgd voor de werkgroep Utrecht (de voorloper van de afdeling Utrecht), werd hij commissielid en beleidsmedewerker bij de Utrechtse Statenfractie. Hij heeft als beleidsmedewerker de Utrechtse provinciale politiek goed kunnen volgen en heeft daardoor zijn kennis over dierenwelzijns-, natuur- en milieuproblemen verder opgebouwd. Van der Steeg vertegenwoordigde, totdat hij Statenlid werd, de Partij voor de Dieren in het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Daar heeft hij veel mooie resultaten geboekt. Zo is er meer aandacht gekomen voor alternatieven voor de muskusrattenjacht. De afgelopen jaren was hij Statenlid bij de provincie Utrecht, waar hij talrijke moties en andere initiatieven aangenomen heeft weten te krijgen. Na zijn termijn als Statenlid is hij nu terug als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren binnen het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. "Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van dierenwelzijn in Nederland. Dieren komen in de politiek vaak op de laatste plaats en moeten het afleggen tegen bijvoorbeeld economische motieven. De Partij voor de Dieren gaat er alles aan doen om daar een eind aan te maken", aldus Van der Steeg.

Contact: w.vandersteeg@partijvoordedieren.nl, tel: 06-27491017

         
     

Anjo Travaille - Algemeen Bestuurslid
Anjo Travaille is opgeleid als milieukundig ingenieur en als cognitief psycholoog. Hij is vijftien jaar consultant, procesmanager en lijnmanager geweest bij internationale adviesbureaus. Anjo is deskundige op het gebied strategische keuzes in waterbeheer, gebiedsontwikkeling en milieu. Vanuit zijn eigen bureau Bovenkamers adviseert hij sinds 2010 overheden en bedrijven over duurzame gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld bij energiebesparing. Anjo was van mei 2014 tot maart 2015 duo commissielid (Commissie Systeem, Kwaliteit en Keten). In maart 2015 is hij gekozen als algemeen bestuurslid. Anjo Travaille is aanspreekpunt voor de Commissie, Bestuur, Middelen en Zuivering. Anjo Travaille woont in de Vogelenbuurt in Utrecht.

Contact: anjo.travaille@bovenkamers.nl, tel: 06-29098289

         
         
     

René van der Kruk - Algemeen Bestuurslid
René van der Kruk is opgeleid als econometrist en (milieu-)econoom. Hij is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het gebied van de ruimtelijke economie op het onderwerp economische waardering van Nederlandse 'wetland' gebieden. In zijn dagelijks leven is hij Financial Risk Manager bij Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. En in zijn vrije tijd is hij onder andere promoter van het Wereld Natuur Fonds en al vanaf het prille begin actief lid van de Partij voor de Dieren. Als veganist heeft Van der Kruk dierenwelzijn en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Hij is goed bekend met de thema's milieu, natuur, duurzaamheid en dierenwelzijn, en vindt het belangrijk dat binnen elk overheidslichaam daar ruim aandacht aan wordt besteedt. In maart 2015 is hij gekozen als algemeen bestuurslid. René van der Kruk woont in de wijk Wittevrouwen in Utrecht.

Contact: runaravenmaster@hotmail.com, 06-14177686