Motie uitbreiding bijdrageregeling waterkwaliteit in de stad aangenomen

Het algemeen bestuur van HDSR heeft de door de PvdD fractie ingebrachte motie aangenomen. De motie pleit voor het voorbereiden van een uitbreiding van de bijdrageregeling stedelijk water. De motie was eerder door onze fractie aangehouden omdat het dagelijks bestuur werkte aan een andere invulling van de bijdrageregeling. Deze invulling bleek echter alleen over wateroverlast te gaan. De fractie van Partij voor de Dieren wil de waterkwaliteit in stedelijk gebied sneller verbeteren. Daarom is onze motie alsnog ingediend, en met meerderheid van stemmen aangenomen.